Home   |   Produkty   |   Reference   |   Ceník   |   Kontakty   |   Ke stažení                
aktuální verze 4.41.000 ze 25.3.2020

 

  Bizz(tm) SMS Solutions   2020

to je kompletní škála hotových softwarových produktů a s nimi spojených služeb umožňujících rychlé šíření informací a okamžitou komunikaci prostřednictvím osobních počítačů a zpráv SMS.

 

Produkty a služby řady Bizz(tm) SMS patří k nejmodernějším nástrojům masové elektronické komunikace, které nacházejí své uplatnění především v marketingových a komunikačních odděleních, informačních agenturách, orgánech státní správy, systémech včasného varování, integrovaných záchranných systémech, systémech mobilního sběru dat, ale i celé dlouhé řadě dalších aplikací.

Softwarové produkty s logem Bizz(tm) jsou navrženy pro práci v profesionálním prostředí a jednotlivé sady funkcí jsou voleny tak, aby umožňovaly jejich optimální využití.Všechny aplikace současně umožňují cenově výhodné vysokokapacitní odesílání a příjem zpráv prostřednictvím Internetových SMS služeb GSM operátorů (viz. služby O2 SMS Connector nebo T-Mobile SMS Connect) a pomalejší / záložní odesílání prostřednictvím jedné nebo několika SIM karet a GSM modemů (Siemens, Teltonika) ...

Škálování verzí bylo připraveno ve spolupráci se zákazníky,
a upraveno podle potřeb a představ různě velkých a různě strukturovaných společností, firem a institucí. Všechny systémy a jejich funkce jsou průběžně testovány pod operačními systémy Microsoft Windows98, ME, NT, 2000, 2003, XP, Vista, W7 a W10.

Naši zákazníci i partneři se mohou kdykoliv spolehnout na stálou telefonickou nebo e-mailovou podporu a bezplatné konzultace našich odborníků.Uživatelé počítačů a mobilních telefonů
Malé a střední firmy
Větší společnosti a státní správa
Bizz(tm) SMS Assistant

(Ke stažení - free verze 3,8 MB)

Nabízí kompletní sadu funkcí pro komunikaci prostřednictvím textových zpráv SMS.
Umožňuje práci s telefonními seznamy na SIM kartách a v paměti mobilních telefonů i vytváření vlastních telefonních seznamů a distribučních listů.
(Seznam podporovaných telefonů a GSM modemů)
Obsahuje pravidla pro analýzu příchozích zpráv a jejich kopírování do složek podle obsahu.
(Podrobný popis funkcí)

Volně distribuovaná verze je k dispozici buď stažením přes Internet nebo po dohodě s lokálním distributorem i poštou na CD.

Bizz(tm) SMS Business Assistant

(Bližší informace a prezentaci lze domluvit -> ...)

Moduly základní verze programu
Bizz(tm) SMS Asisstant jsou pro potřeby firem, které pravidelně rozesílají značné objemy zpráv SMS, rozšířeny o speciální dávkový modul hromadného rozesílání SMS zpráv z předem připravených textových a Excelovských souborů nebo SQL databází.
Rozšířená sada pravidel umožňuje přeposílání SMS zpráv na různé e-mailové adresy, generování odpovědí, zápis zpráv do externích souborů různých formátů a řadu dalších funkcí.

Pro budování pultů centralizované ochrany a intenzivní péče jsou do systému začleněny i moduly pro příjem a vytáčení hovorů prostřednictvím GSM modulů a sledování polohy a pohybu prostřednictvím GPS.
(Podrobný popis funkcí)


O2 SMS Manažer

(Ke stažení - free verze 7,0 MB)

Je verzi programu Bizz(tm) SMS Assistant s omezenou sadou funkcí určenou pro práci se SMS zprávami výhradně prostřednictvím Internetového připojení k SMS bráně společnosti Telefonica O2, která tuto svou službu nabízí pod názvem O2 SMS Connector.
Kromě rychlejšího rozesílání větších objemů zpráv toto připojení umožňuje rozesílat i zprávy delší než 160 znaků.
(Podrobný popis funkcí)

Bizz(tm) SMS Solutions for LAN

(Bližší informace a prezentaci lze domluvit -> ...)

Nejobsáhlejší verze, jejíž součástí jsou všechny aplikace potřebné k vytvoření, provozu a údržbě optimálně fungujícího kompletního SMS řešení pro počítačové sítě libovolné velikosti.
Kromě dlouhé řady funkcí pro odesílání, příjem a zpracování zpráv SMS jsou zde k dispozici i nástroje umožňující řízení toku informací firmou a správy síťových funkcí systému.

Tato verze obsahuje následující moduly:

   Bizz(tm) SMS Assistant for LAN
   Bizz(tm) SMS Business Assistant LAN
   Bizz(tm) SMS Gateway
   Bizz(tm) SMS Console

Počet instalovaných stanic, na nich implementovanou sadu funkcí i rozložení jednotlivých aplikací na počítačích v síti lze přizpůsobit optimálnímu fungování vaší společnosti nebo instituce.
(Podrobný popis funkcí)

 


Copyright © 2003 .. 2020 DS&T, Bizz(tm) Products, Services and Media