Home   |   Produkty   |   Reference   |   Ceník   |   Kontakty   |   Ke stažení                
aktuální verze 4.34.000 ze 2.12.2013

 

Bizz(tm)
SMS Assistant
Je určen pro všechny uživatele mobilních telefonů, kteří si chtějí zkusit propojit svůj mobilní telefon se svým notebookem nebo osobním počítačem a využívat všechny výhody, které propojení těchto dvou elektronických systémů nabízí. Kromě mobilního telefonu nebo GSM modemu připojeného k sériovému, Infra nebo USB portu je možno posílat SMS i prostřednictvím Internetu pomocí služeb
O2 SMS Connector nebo T-Mobile SMS Connect.

O2(tm)
SMS Manažer
Je určen pro práci se SMS zprávami výhradně prostřednictvím Internetového připojení k SMS bráně společnosti O2, která tuto svou službu nabízí pod názvem O2 SMS Connector.
Kromě rychlejšího a cenově výhodnějšího rozesílání větších objemů zpráv toto připojení umožňuje rozesílat i zprávy delší než 160 znaků.

Bizz(tm)
SMS Business Assistant
Je zvláště uzpůsoben potřebám firem a institucí, které se rozhodly vyžívat zprávy SMS jako součást své profesionální práce, ať už pro potřeby marketingu, prodeje a servisu nebo v kterékoliv jiné oblasti firemní komunikace, korespondence nebo udržování kontaktu se zákazníky a partnery.
Rychlé vyhledávání adresátů je podporováno funkcí QuickList(tm). Modul pravidel umožňuje generovat na příchozí zprávy podle jejich obsahu automatické odpovědi, průběžně je ukládat do externích souboru v různých formátech včetně HTML nebo je přeposílat ne různé e-mailové adresy. Speciální Batch XBI(tm) Interface slouží k rychlému rozesílání zpráv připravených v externích souborech, Excelu nebo SQL databázích. Tím se uživatelům a tvůrcům jiných aplikací nabízí univerzální interface pro spolupráci s jejich aplikacemi. Marketingový modul umožňuje pořádat nejrůznější SMS soutěže a hlasování, vybírat nebo losovat výherce i znázorňovat výsledky v přehledných grafech. Modul Telefonování, skýtá veškerou podporu pro vytáčení a přijímání hovorů včetně záznamů o uskutečněných a ztracených voláních. Funkce NoSpamInfo(tm) umožňuje automatickou registraci zákazníků, kteří mají zájem o určitý typ informací a rozesílání informací zákazníkům podle skupin do kterých se zaregistrovali.

Bizz(tm)
SMS Solutions for LAN
Nejobsáhlejší verze, jejíž součástí jsou všechny aplikace potřebné k vytvoření, provozu a údržbě optimálně fungujícího kompletního SMS řešení pro počítačové sítě libovolné velikosti.
Kromě dlouhé řady funkcí pro odesílání, příjem a zpracování zpráv SMS může systém pracovat s lokálními a sdílenými / společnými telefonními seznamy. K dispozici jsou i nástroje umožňující řízení toku informací firmou a správy síťových funkcí systému. Počet instalovaných stanic, na nich implementovanou sadu funkcí i rozložení jednotlivých aplikací na počítačích v síti lze přizpůsobit optimálnímu fungování vaší společnosti nebo instituce. K odesílání a příjmu SMS zpráv je v této verzi možno použít jak specializovaných Bizz(tm) LANových klientů, tak i jakéhokoliv běžného e-mailového klienta, jako je MS Outlook, Thunderbird, M2, Popcorn, atd...

 

Funkce a vlastnosti
Bizz(tm) SMS
Assistant
O2(tm) SMS
Manažer
Bizz(tm) SMS Business Assistant
Bizz(tm) SMS Solutions
for LAN
Připojení počítače
Infra port
Sériový port
USB
Bluetooth
Internet
Internet
Infra port
Sériový port
USB
Bluetooth
Internet
Infra port
Sériový port
USB
Bluetooth
Internet
LAN

Možnosti připojení
do GSM sítí
O2 SMS Connector
T-Mobile SMS Connect
až 128 GSM modemů
a mobilních telefonů
O2 SMS Connector
O2 SMS Connector
T-Mobile SMS Connect
až 128 GSM modemů
a mobilních telefonů
O2 SMS Connector
T-Mobile SMS Connect
až 128 GSM modemů
a mobilních telefonů

Odesílání a příjem SMS
Příjem potvrzení
Ukládání do složek
Připravené zprávy
Dělení a skládání zpráv
Zprávy delší než 160 znaků
Nahrazování čísel jmény z telefonního seznamu
Příjem potvrzení
Ukládání do složek
Připravené zprávy
Dělení a skládání zpráv
Zprávy delší než 160 znaků
Nahrazování čísel jmény z telefonního seznamu
Příjem potvrzení
Ukládání do složek
Připravené zprávy
Dělení a skládání zpráv
Zprávy delší než 160 znaků
Nahrazování čísel jmény z telefonního seznamu
Příjem potvrzení
Ukládání do složek
Připravené zprávy
Dělení a skládání zpráv
Zprávy delší než 160 znaků
Nahrazování čísel jmény z telefonního seznamu

Automatický výběr nejlevnějšího kanálu pro odeslání SMS
Je-li systém připojen do sítí více/všech dostupných operátorů, je podle předčíslí odesílané SMS schopen automaticky rozeznat, kterým připojením má být zpráva odeslána
        N/A
Je-li systém připojen do sítí více/všech dostupných operátorů, je podle předčíslí odesílané SMS schopen automaticky rozeznat, kterým připojením má být zpráva odeslána
Je-li systém připojen do sítí více/všech dostupných operátorů, je podle předčíslí odesílané SMS schopen automaticky rozeznat, kterým připojením má být zpráva odeslána

Potvrzení o doručení
Příjem a archivace
Aut. párování s odesíl. zprávami
Příjem a archivace
Aut. párování s odesíl. zprávami
Příjem a archivace
Aut. párování s odesíl. zprávami
Příjem a archivace
Aut. párování s odesíl. zprávami

SIM Editor
Editace zpráv v SIM
Předem připravené zprávy k rozesílání
Předem připravené zprávy k rozesílání
Editace zpráv v SIM
Předem připravené zprávy k rozesílání
Předem připravené zprávy k rozesílání

Telefonní seznamy
Editace seznamu na SIM kartě a v telefonu
Seznamy v databázi
Rychlé vyhledávání adresátů QuickList(tm)
Seznamy v databázi
Editace seznamu na SIM kartě a v telefonu
Seznamy v databázi
Seznamy z Excelu
Rychlé vyhledávání adresátů QuickList(tm). Registrace a zasílání informací registrovaným zákazníkům
NoSpamInfo(tm).
Editace seznamu na SIM kartě a v telefonu
Seznamy v databázi
Seznamy z Excelu
Rychlé vyhledávání adresátů QuickList(tm). Registrace a zasílání informací registrovaným zákazníkům
NoSpamInfo(tm).

Pravidla pro zprávy
Ukládání zpráv do složek podle obsahu
Ukládání zpráv do složek podle obsahu
Automat. odpověď
Přeposlání SMS na e-mail
Ukládání zpráv do složek podle obsahu
Podpora pro automatické abonentní rozesílací služby
Automat. odpověď
Přeposlání SMS na e-mail
Ukládání zpráv do souborů různých formátů
Ukládání zpráv do složek podle obsahu
Podpora pro automatické abonentní rozesílací služby
Automat. odpověď
Přeposlání SMS na e-mail
Ukládání zpráv do souborů různých formátů

Hromadné a rychlé rozesílání zpráv SMS prostřednictvím XBI
        N/A
        N/A
Distribuce zpráv připravených v textových souborech, Excelu a SQL databázích
odložené odeslání (načasovaní) připravených zpráv
Distribuce zpráv připravených v textových souborech, Excelu a SQL databázích
odložené odeslání (načasovaní) připravených zpráv

Marketingový modul:
soutěže, hlasování, losování a grafické znázornění dat
        N/A
        N/A
Možnost třídit zprávy podle obsahu do různých složek a dále je v nich filtrovat podle nejrůznějších kritrií (každý-Ntý, losování, ...). Výsledky je možno znázornit pomocí přehledných grafů
Možnost třídit zprávy podle obsahu do různých složek a dále je v nich filtrovat podle nejrůznějších kritrií (každý-Ntý, losování, ...). Výsledky je možno znázornit pomocí přehledných grafů

Možnost odesílání a příjmu SMS z/do standardních e-mailových klientů
        N/A
        N/A
        N/A
K odesílání a příjmu SMS zpráv je možno použít jak specializovaných Bizz(tm) LANových klientů, tak i jakéhokoliv běžného e-mailového klienta, jako je MS Outlook, Thunderbird, M2, Popcorn, atd...

Odesílání SMS zpráv prostřednictvím libovolného Internetového prohlížeče
        N/A
        N/A
        N/A
Vlastní vestavěný Webový server umožňuje odesílání SMS zpráv z jakéhokoliv Internetového prohlížeče, který má na tento (nejčastěji Intranetový) server umožněn přístup

Podpora telefonování
        N/A
        N/A
Vytáčení čísel a příjem hovorů prostřednictvím GSM modulů SIEMENS. Možnost vedení záznamů o uskutečněných i ztracených voláních.
        N/A

Sledování polohy a pohybu
        N/A
        N/A
Možnost budování pultů centralizované ochrany, dohledu nebo intenzivní péče díky modulům umožňujícím sledování a zobrazování aktuální polohy pomocí GPS.
        N/A

LAN
        N/A
        N/A
        N/A
Administrace uživatelů v síti LAN a administrace rozdělování příchozí pošty uživatelům v síti, možnost pracovat s lokálními a sdílenými / společnými telefonními seznamy, automatické rozdělování rozesílacího výkonu mezi různé komunikační kanály, oddělený komunikační engine a administrační konzole - možnost vzdálené správy, LOGování a statistiky
atd.

 

 

Podporovaná GSM zařízení

 

 


Copyright © 2003 .. 2020 DS&T, Bizz(tm) Products, Services and Media